Suomeksi 

Januari 2018
2018-01-25 Företagsbesök torsdag 25.1, kl 18.30 Mejeriet
Mars 2018
2018-03-15 Företagsbesök Clean Kalle
April 2018
2018-04-26 VÅRMÖTE
Juli 2018
2018-07-21 Stallörsparken Deep Purple
2018-07-28 Tenaladagen
September 2018
2018-09-05 Medlemskväll i Bromarv
December 2018
2018-12-05 Julfest
2018-12-15 Chess svenska teatern 15.12