På svenska 

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2019

1. Samarbete med de övriga lokalföreningarna

        Samarbetet med de övriga företagarföreningarna fortsätter som tidigare år.

        Detta betyder att lokalföreningarna ordnar gemensamt möten och konferenser efter behov, speciellt sådant som är riktat mot staden eller regionen.

2. Medlemsvärvning

        Styrelsen bör i första hand fästa uppmärksamhet vid att upprätthålla det redan uppnådda medlemsantalet.

3. Information till medlemmar

        Under året skickar föreningen ut 4-6 medlemsbrev.

        Medlemsbrevet skickas i huvudsak med e-post och till de som inte uppgett en e-post adress kommer medlemsbrevet att postas.

        Även föreningens ”seniorer” tilldelas lokalföreningens post.

        Ytterligare information till medlemskåren sköts, via Facebook och föreningens webbplats.

        Webbplatsen är vårt visitkort utåt. Den skall fortsättningsvis innehålla aktuell information om oss och allt vi gör.

        Lokala massmedia används för att effektivera informationen till medlemskåren, men också för att öka föreningens synlighet bland allmänheten.

4. Servicekatalogen

        Föreningen ger såsom tidigare år ut Servicekatalogen, upplagan år 2019 är 3200 exemplar.

        Servicekatalogen finansieras genom annonsförsäljning till alla föreningens medlemmar.

        Servicekatalogen delas ut till alla postlådor i Tenala-Bromarv i samarbete med mopoklubben Racerborg.

        Katalogen ges även till Raseborgs stads tjänstemän och fullmäktigeledamöter

        Finns även utplacerad på flera synliga ställen i Tenala och Bromarf, så som (banker, butiker, skärgårdskontoret, bibliotek, apotek mm.)

        Servicekatalogen utkommer i april/maj månadsskiftet.

5. Företagarfostran

        Föreningen jobbar aktivt för ett gott samarbete med Höjdens skola.

        Föreningen delar ut två stipendier á 50€ till elever som visat sig vara företagsamma och framåtsträvande.

6. Aktiviteter

        Medlemskvällar

        24.1 Företagsbesök S-Trä, Verisure förevisar alarm och Thomas Blomqvist

        Mars månad,hygien/alko pass

        4-7.4 Rekreations resa till Krakow

        Vårmöte

        Föreläsning

        Backformula på Tenaladagen sista lördagen i juli.

        Höstmöte & Julfest 5.12.2019

7. Hemsidan

        Hemsidan www.tbforetagare.fi är i första hand till för medlemmarna eftersom där alltid finns information som berör föreningen.

        Via hemsidan når man alla medlemsföretag, speciellt de som kanske inte har en egen hemsida.

        Föreningen finns även med på Facebook

8. Rekreationsutskott

        Föreningen har ett rekreationsutskott vars uppgift är att planera resor samt tillgodose medlemmarnas behov av rekreation.