Suomeksi 

2017-05-15 Servicekatalogen

Servicekatalogen görs i sedvanlig ordning under våren och kommer att delas ut till alla hushåll i
Tenala-Bromarf med hjälp av mopokluben.
3200 exemplar delas ut så passa på att sätta en annons i katalogen som kommer att fi nnas på allas bord under sommaren.
Alla får gratis radannons under respektive bransch. Det fi nns många medlemmar som har fl era företag och vi kan inte ta med alla företag i servicekatalogen utan det företag som man är medlem i föreningen med kommer med i servicekatalogens radannonsering. Annonserna säljs februari-mars.

Januari 2018
2018-01-25 Företagsbesök torsdag 25.1, kl 18.30 Mejeriet
Mars 2018
2018-03-15 Företagsbesök Clean Kalle
April 2018
2018-04-26 VÅRMÖTE
Juli 2018
2018-07-21 Stallörsparken Deep Purple
2018-07-28 Tenaladagen
September 2018
2018-09-05 Medlemskväll i Bromarv
December 2018
2018-12-05 Julfest
2018-12-15 Chess svenska teatern 15.12