Suomeksi 

Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för ett lönsamt företagande på landsbygden.

Tenala – Bromarf Företagare rf. växer kontinuerligt och har idag 188 medlemsföretag, alla av varierande storlek och olika branscher – allt från enmansföretag till företag med ett femtiotal anställda. De flesta av medlemsföretagen verkar inom bygg- transport- och servicebranschen. Föreningens medlemsföretag sysselsätter tillsammans över 340 personer.

Vi bevakar dina intressen:

  • initiativ, förslag och utlåtanden i frågor som berör företagande i allmänhet.
  • goda kontakter till staden Raseborg, myndigheter och andra organisationer.
  • sakunnig medverkan i olika organ som gynnar näringslivet.
  • samarbete med andra företagarorganisationer och utbildning.
  • regelbunden information och rådgivning i arbetsgivarfrågor.
  • ordnar resor och utflykter för att tillgodose företagarens behov av rekreation.

Häng med i vårt gäng!

Vem för de små & medelstora företagarnas talan? Företagarna i Finland - och det är därför viktigt att du som företagare sluter upp bakom oss i företagarföreningen på lokalnivå. Ju flere vi är desto mera tyngd har våra åsikter. Kom med och påverka – tillsammans är vi fler och i Tenala-Bromarf Företagare rf. har vi det ”lite betär” och så lever vi därefter.

technology and design by CODES